Nyhet i Fiskehamnen: VATTENVERKSTADEN

Vattenverkstaden kommer att ha aktiviteter kring vattnets egenskaper, skräp i havet, miljö tillsammans med havskaraktärerna från boken Vem vill leka med räkan Rut. Som exempel kommer barnen att kunna hjälpa ålen Åke hitta till Saragassohavet, skapa musik till Kalle krabba och rädda havet från plast och skräp med Räkan Rut. Alla aktiviteter kan utföras både i grupp och individuellt. Utöver de roliga aktiviteterna kommer besökarna få möjlighet att lyssna på sagan om Räkan Rut och hennes vänner i vår mysiga kåta. Aktiviteterna riktar sig framförallt till de yngre barnen och ALLA är välkomna att prova på! 

Share:
0 comments on Nyhet i Fiskehamnen: VATTENVERKSTADEN