Historik
På 1880-talet tog Limhamns fiskehamn klivet från att vara ett litet fiskeläge, där man dessutom bröt kalk, till att bli ett hastigt växande fiskeläge. Då fanns det omkring 50 st. yrkesfiskare. Limhamns fiskare förening Öresund bildades 1888. En tid då där fanns mycket sill att hämta ur havet. Än idag lever föreningen, men endast 3-5 yrkesverksamma fiskare finns kvar.

Fiskehamnen i Limhamn ligger många varmt om hjärtat. Här står de färgglada fiskehoddorna kvar som ett historiskt minne mitt i ett dynamiskt exploateringsområde. Fiskehamnen är idag en viktig mötesplats för bland annat före detta cementaarbetare och fiskare. Här träffas man och möts man över en kopp kaffe i fiskehoddan. Fiskehamnens hoddor är något unikt, och historien kring platsen bör berättas och tas till vara för kommande generationer.

Mellan 1937 och 1992 fanns en Hamnfest som arrangerades av Fiskare Föreningen Öresund. Denna var baserad i Limhamns fiskehamn och drog stor publik på sin tid. Många boende i Malmö minns fortfarande Hamnfesten/Havslaxarna som en av årets höjdpunkter.

Det var bl a härifrån idén och inspirationen från fiskegubbarna till Hamnfestivalen uppstod.

Den nya Hamnfestivalen startade 2014. Folk kände till den gamla Hamnfesten, och Allsång vid havet som arrangerats i 6 år hade dragit stor publik och öppnat upp den kustnära sträckan i Limhamn

Vi har sedan 2015-2017 fördubblat deltagande aktörer dvs. matförsäljare, konsthantverkare, ideella föreningar och näringsliv vilket har fått en spridning av Hamnfestivalen både lokalt och regionalt.

Vi ser hur Hamnfestivalen har utvecklats. Vi har engagerat och entusiasmerat företagare, individer, näringsliv och föreningar både i Malmö/Limhamn och Skåne.

 

 

Gitte Knutson
Verksamhetsledare
0760-10 44 05
info@polimhamn.se

PÅ LIMHAMN
Odengatan 42
216 14 Limhamn

Vill ni ansöka om försäljningsplats på festivalen eller bara har något allmänt som ni undrar? Kontakta oss i så fall gärna via formuläret nedan:

KARTA